project beheersing

Het beheersen van de kosten van een project is meer dan het volgen en verantwoorden van iedere euro die uitgegeven wordt. Projectbeheersing is het vinden van een balans tussen planning, kosten, scope en kwaliteit. Het is het tijdig herkennen van trends en ontwikkelingen en de gevolgen daarvan kunnen overzien. Het is het beperken van risico’s en het benutten van kansen.

Tijd

Daar een project over een tijdsplanning beschikt, waarin de uit te voeren activiteiten en onderlinge afhankelijkheden zijn vastgelegd, dient er op deze planning gestuurd te worden tijdens de uitvoering van het project. Indien de werkelijkheid afwijkt van de planning, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de totale kosten, alsook het moment van oplevering. Tijdig herkennen van deze afwijkingen en hierop sturen is dus van groot belang.

Geld

De opgestelde kostenraming dient als input voor het projectbudget. Ten opzichte van dit budget worden zowel de uitgaven als gemaakte voortgang gemeten en bepaald of afwijkingen zijn opgetreden. Het detailniveau waarop dit gebeurd is afhankelijk van de totale omvang van het project.

Kwaliteit

Bij het opzetten van een budget en een planning moeten aannames gemaakt worden aangaande de duur en benodigde uren voor ontwerp- en constructieactiviteiten. Dit is erg belangrijk omdat manuren een groot onderdeel vormen van de totale kosten. Een hogere of lagere productiviteit is direct merkbaar in de waargenomen kosten. Het bepalen van de productiviteit in de loop van een project is mogelijk door het vergelijken van werkelijke uren ten opzichte van een baseline of startwaarde. Deze baseline kan opgesteld worden door ervaringen uit het verleden. Het is dus erg belangrijk om deze waarden door te geven aan volgende projecten.

Scope

Vaak komt het voor dat na de start van een project, delen van dat project gewijzigd worden. Dit kan gebeuren door voortschrijdend inzicht, veranderende wensen van de klant of externe factoren. Denk bij de laatste bijvoorbeeld aan een bepaald onderdeel dat plotseling niet leverbaar is en dat er naar een alternatief gezocht moet worden. Al deze wijzigingen hebben invloed op de totale projectomvang, inclusief planning en budget. Voor gedegen kostenbeheersing is het dus van belang om zicht te houden om eventuele wijzigingen en de effecten daarvan.

Trends en ontwikkelingen

Door de vier belangrijkste aspecten van een project te monitoren kun je een goed beeld krijgen van de huidige staat van het project. Echter is het ook van belang dat je onvoorziene gebeurtenissen, bepaalde omstandigheden en mogelijke invloeden van buitenaf in beschouwing neemt als je het verwachte eindresultaat van het project probeert te voorspellen. Dat is dan ook meteen de grootste uitdaging van projectbeheersing en het vereist veel kennis en vooral ervaring om een project onder controle te houden.

Ervaar het gemak van de digitale werkbon app.

Nooit meer werkbonnen ophalen, onnodig heen en weer bellen, reizen of gemiste omzet door verloren werkbonnen dankzij deze app.

De werkbon app is beschikbaar op iOS en Android, eenvoudig in gebruik zowel online als offline en op alle apparaten te gebruiken in elke browser.

Weg met papier!

  •  Inzicht in dag- en weekplanning
  •  Ondertekenen op smartphone / tablet
  •  Inzage historie per werkbon
  •  Registreren reis-werktijd-kilometers (GPS) en materiaal per project
  •  iOS/Android any device smartphone/tablet
  •  Invullen van eigen vragenlijsten
  •  Inzien bijlagen, ook offline!
  •  Invoeren / Plannen van nieuwe werkbonnen
  •  Bij geen internet: NOOIT een zandloper!
  •  Intuïtief en mooi vormgegeven app!

HD Webdesign biedt deze structurele Real Time tools aan die deze beheersing van uw projecten volledig automatiseren. Via een handige app welke gekoppeld is aan de inkoop, calculatie, offerte en facturering van het project kunt u onderweg alle gegevens voor die dag, week en maand eenvoudig invullen. 

Weg met nadien administratie invullen op kantoor na een zware werkdag. Door op het project de gegevens in te voeren bent u die dag al klaar en worden deze gegevens direct naar de terminal verzonden.

Prijzen op maat en aanvraag.

Inkoop
Offerte
Werkbon Applicatie

HD Webdesign | Eemswaard 37, 9734 CA Groningen | Telefoon/Whatsapp: 06-41607417 | E-mail: info@hdwebdesign.nl | ® KvK. 01180418 | BTW NL.108362231B01