Inkoop

Strategisch inkoopbeleid
Een goed doordacht strategisch inkoopbeleid is belangrijk voor inkoopbeleid de winst van uw bedrijf. Inkopen is meer dan alleen zorgen voor voldoende voorraad, de voorraad aankopen tegen een gunstige prijs en tegen een goede kwaliteit. Als uw inkoopplan goed doordacht is, kunt u uw inkoopkosten aanmerkelijk terugdringen. U kunt bijvoorbeeld werken met minder leveranciers en per leverancier meer afnemen. Daardoor hoeft u minder leverancierscontacten te onderhouden en kunt u meer korting bedingen. Dit zorgt voor een stijging van uw bedrijfswinst.

Belang inkoop
Veel bedrijven zijn tegenwoordig door uitbesteding in toenemende mate op leveranciers aangewezen. In handelsbedrijven en in de industrie is het niet ongewoon dat 70 tot 80 procent van de totale kosten inkoopgebonden zijn. Voor non-profitorganisaties en dienstverlenende bedrijven ligt dit op 30 tot 40 procent. Controle op de inkoopuitgaven is dan ook een lonende activiteit.

Maak een vooraf eens een inschatting van het bedrag dat u uitgeeft aan inkoop. Noteer dit geschatte bedrag. Vraag vervolgens uw boekhouder om uit te rekenen hoeveel u jaarlijks werkelijk besteedt aan inkoop. U zult merken dat dit bedrag hoger is dan u in eerste instantie had gedacht.

Stel dat u twee procent op uw inkoopkosten kunt besparen. Reken maar uit wat deze besparing op de inkoopkosten voor uw organisatie zou betekenen. Welk bedrag bespaart u dan? Welk percentage is dit van uw winst? Hoeveel extra omzet moet u momenteel behalen om dit bespaarde bedrag terug te verdienen?

Door uw inkoop goed in een geautomatiseerd systeem vast te leggen kunt u eventuele wijzigingen direct doorvoeren. Bij sterke fluctuatie in materiaalprijzen is het van belang te weten dat bij het uitbrengen van uw calculatie, uw offerte naar de klant en de uiteindelijke opdracht u direct weet dat de desbetreffende materiaalprijzen zijn gewijzigd. 

Bij inkoop tegen een lager tarief is dit minder van belang maar bij een tussentijdse onverwachte stijging kan dit natuurlijk voor uw bedrijf een uitzonderlijke financiële strop betekenen, met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien.

HD Webdesign zorgt voor een geautomatiseerd systeem. Prijslijsten van externe leveranciers kunnen met 1 druk op de knop worden geïmporteerd waardoor u altijd op het desgewenst tijdstip de actuele leveranciersprijzen in uw calculatie systeem heeft staan. Ook bij het uitvoeren van de opdracht heeft u te maken met dit fenomeen.

Real Time financieel overzicht is vooral voor kleinere bedrijven van groots belang, immers is de financiële buffer veler maler kleiner dan een grote multinational. 

Prijzen op maat en aanvraag.

Offerte Traject
Order Acceptatie & Facturatie
Werkbon Applicatie

HD Webdesign | Eemswaard 37, 9734 CA Groningen | Telefoon/Whatsapp: 06-41607417 | E-mail: info@hdwebdesign.nl | ® KvK. 01180418 | BTW NL.108362231B01